Шалгалтын нэр : ХАҮАХөтөч ТББ
Эхлэх огноо: 2019-12-09 14:00
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : ТӨБЗГазар 103 тоот
Шалгалтын нэр : ХААСЗӨТөв
Эхлэх огноо: 2019-12-09 11:00
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : ТӨБЗГазар 103 тоот
Шалгалтын нэр : ХААСЗӨТөв-Дархан-3
Эхлэх огноо: 2019-12-07 15:00
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Дархан-АШУИС
Шалгалтын нэр : ХААСЗӨТөв-Дархан-2
Эхлэх огноо: 2019-12-08 12:00
Төрөл : A3
Хугацаа: 40 минут
Шалгалт авах газар : Дархан АШУИС